PENTRU MAI MULTE INFORMATII CLICK AICI
L - V: 09:00 - 18:00
Program
0767171668
Mobile
office@addsor.ro
E-mail

Programe pentru IMM-uri - Masura3 - Granturi pentru investitii

Image

Programe pentru IMM-uri - Masura3 - Granturi investitii

Programul M3 - Granturi pentru investitii este demarat de Ministerul Mediului de Afaceri, Comert si Antreprenoriat.
Valoarea finantarii: 50.000 - 200.000 Euro;
Intensitatea finantarii: max. 85%;
Numarul beneficiarilor: apr. 3.000;
Criteriu de acordare: Ordine RUE;
Proiectele se pot depune in perioada 03.12.2020 -  29.01.2021
www.imm.gov.ro
Numarul proiecte depuse pe sesiune: - Proiecte;

Dezvoltam Impreuna!
Image

Beneficiari eligibili, sunt, firmele care indeplinesc urmatoarele criterii:

Domeniul de activitate eligibil;
a) industria alimentară, panificație, patiserie și alte activități asimilate acestora, inclusiv procesare, prelucrare, distribuție și ambalare;
b) industria auto și servicii specifice auto, inclusiv servicii de reparații și spălătorii auto și altele asemenea;
c) energie și echipamente/tehnologii/utilaje pentru eficiență energetică;
d) construcții, materiale de construcții, echipamente, mijloace de transport specifice, utilaje, tehnologii în construcții;
e) servicii de transport, inclusiv servicii de transport internațional;
f) servicii de îngrijire și întreținere corporală;
g) servicii de reparații și întreținere;
h) turism, pensiuni turistice, hoteluri, restaurante și servicii de agrement, inclusiv infrastructura specifică de agrement;
i) confecții metalice/lemn/mobilier;
j) confecții textile/pielărie;
k) industria farmaceutică și echipamente medicale, inclusiv depozite medicale pentru intervenții în situații de urgență;
l) industrii creative, inclusiv din domeniul culturii și serviciilor creative;
m) servicii de educație: creșe și grădinițe, școli;
n) servicii de sănătate: cabinete medicale, echipamente medicale, dispozitive medicale și altele asemenea;
o) comerț.
Activitate minim 1 an;
Au înregistrat profit operațional in unul din ultimii doi ani anteriori;
Asigura sustenabilitatea proiectului;
Inregistreaza veniturile estimate
Dispun de cofinantare;
Prezinta rezonabilitatea costurilor de investitii;
Nu au fost în dificultate la 31 decembrie 2019;
Nu depăşesc plafonul de 800.000,00 Euro;

Cheltuieli eligibile:

Cheltuieli de investitii a)
➤ cheltuieli cu realizarea/achiziția construcțiilor;
➤ achiziția de terenuri în limita a 10% din valoarea eligibilă a proiectului;
➤ cheltuieli cu consultanța și proiectarea, managementul de proiect(Consultanta poate fi de max. 10.000 Lei);
➤ asistența tehnică, dirigenția de șantier;
➤ cheltuieli de sistematizare și amenajare teritorială a terenurilor;
➤ cheltuieli de mediu, cheltuieli cu racordarea la utilități, cheltuieli privind accesibilitatea;
➤ cheltuieli de promovare, participare la târguri, evenimente, conferințe;
➤ cheltuieli privind studiile, cheltuieli privind drepturile de proprietate intelectuală, active necorporale referitoare la brevete de invenție, mărci de produse, software necesar desfășurării activității;
➤ precum și orice alte categorii de cheltuieli care sunt în legătură cu proiectul de investiții care face obiectul contractului de finanțare.
Cheltuieli investitii medicale
Cheltuieli investitii c)
Depouri mijloace de transport
Mijloace de transport persoane si marfuri
Dotare mijloace de transport

DOMENII DE ACTIVITATE ELIGIBILE
în cadrul măsurii 3 „Grant pentru investiții în activități productive“

10. INDUSTRIA ALIMENTARĂ

1011

Prelucrarea și conservarea cărnii

1012

Prelucrarea și conservarea cărnii de pasăre

1013

Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)

1020

Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor

1031

Prelucrarea și conservarea cartofilor

1032

Fabricarea sucurilor de fructe și legume

1039

Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.

1041

Fabricarea uleiurilor și grăsimilor

1042

Fabricarea margarinei și a altor produse comestibile similare

1051

Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor

1052

Fabricarea înghețatei

1061

Fabricarea produselor de morărit

1062

Fabricarea amidonului și a produselor din amidon

1071

Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie

1072

Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie

1073

Fabricarea macaroanelor, tăițeilor, cuș-cușului și a altor produse făinoase similare

1081

Fabricarea zahărului

1082

Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase

1083

Prelucrarea ceaiului și cafelei

1084

Fabricarea condimentelor și ingredientelor

1085

Fabricarea de mâncăruri preparate

1086

Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate și alimentelor dietetice

1089

Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.

1091

Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă

1092

Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie

11. FABRICAREA BĂUTURILOR

1107

Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate

13. FABRICAREA PRODUSELOR TEXTILE

1310

Pregătirea fibrelor și filarea fibrelor textile

1320

Producția de țesături

1330

Finisarea materialelor textile

1391

Fabricarea de metraje prin tricotare sau croșetare

1392

Fabricarea de articole confecționate din textile (cu excepția îmbrăcămintei și lenjeriei de corp)

1393

Fabricarea de covoare și mochete

1394

Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori și plase

1395

Fabricarea de textile nețesute și articole din acestea, cu excepția confecțiilor de îmbrăcăminte

1396

Fabricarea de articole tehnice și industriale din textile

1399

Fabricarea altor articole textile n.c.a.

14. FABRICAREA ARTICOLELOR DE ÎMBRĂCĂMINTE

1411

Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele

1412

Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru

1413

Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)

1414

Fabricarea de articole de lenjerie de corp

1419

Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte și accesorii n.c.a.

1420

Fabricarea articolelor din blană

1431

Fabricarea prin tricotare sau croșetare a ciorapilor și articolelor de galanterie

1439

Fabricarea prin tricotare sau croșetare a altor articole de îmbrăcăminte

15. TĂBĂCIREA ȘI FINISAREA PIEILOR; FABRICAREA ARTICOLELOR DE VOIAJ ȘI MAROCHINĂRIE, HARNAȘAMENTELOR ȘI ÎNCĂLȚĂMINTEI; PREPARAREA ȘI VOPSIREA BLĂNURILOR

1511

Tăbăcirea și finisarea pieilor; prepararea și vopsirea blănurilor

1512

Fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie și a articolelor de harnașament

1520

Fabricarea încălțămintei

16. PRELUCRAREA LEMNULUI, FABRICAREA PRODUSELOR DIN LEMN ȘI PLUTĂ, CU EXCEPȚIA MOBILEI; FABRICAREA ARTICOLELOR DIN PAIE ȘI DIN ALTE MATERIALE VEGETALE ÎMPLETITE

1610

Tăierea și rindeluirea lemnului

1621

Fabricarea de furnire și a panourilor de lemn

1622

Fabricarea parchetului asamblat în panouri

1623

Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții

1624

Fabricarea ambalajelor din lemn

1629

Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite

17. FABRICAREA HÂRTIEI ȘI PRODUSELOR DIN HÂRTIE

1711

Fabricarea celulozei

1712

Fabricarea hârtiei și cartonului

1721

Fabricarea hârtiei și cartonului ondulat și a ambalajelor din hârtie și carton

1722

Fabricarea produselor de uz gospodăresc și sanitar, din hârtie sau carton

1723

Fabricarea articolelor de papetărie

1724

Fabricarea tapetului

1729

Fabricarea altor articole din hârtie și carton n.c.a.

18. TIPĂRIREA ȘI REPRODUCEREA PE SUPORTURI A ÎNREGISTRĂRILOR

1811

Tipărirea ziarelor

1812

Alte activități de tipărire n.c.a.

1813

Servicii pregătitoare pentru pretipărire

1814

Legătorie și servicii conexe

1820

Reproducerea înregistrărilor

20. FABRICAREA SUBSTANȚELOR ȘI A PRODUSELOR CHIMICE

2041

Fabricarea săpunurilor, detergenților și a produselor de întreținere

2042

Fabricarea parfumurilor și a produselor cosmetice

21. FABRICAREA PRODUSELOR FARMACEUTICE DE BAZĂ ȘI A PREPARATELOR FARMACEUTICE

2110

Fabricarea produselor farmaceutice de bază

2120

Fabricarea preparatelor farmaceutice

22. FABRICAREA PRODUSELOR DIN CAUCIUC ȘI MASE PLASTICE

2211

Fabricarea anvelopelor și a camerelor de aer; reșaparea și refacerea anvelopelor

2219

Fabricarea altor produse din cauciuc

2221

Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plastic

2222

Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic

2223

Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții

2229

Fabricarea altor produse din material plastic

23. FABRICAREA ALTOR PRODUSE DIN MINERALE NEMETALICE

2311

Fabricarea sticlei plate

2312

Prelucrarea și fasonarea sticlei plate

2313

Fabricarea articolelor din sticlă

2314

Fabricarea fibrelor din sticlă

2319

Fabricarea de sticlărie tehnică

2320

Fabricarea de produse refractare

2331

Fabricarea plăcilor și dalelor din ceramică

2332

Fabricarea cărămizilor, țiglelor și a altor produse pentru construcții, din argilă arsă

2341

Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc și ornamental

2342

Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică

2343

Fabricarea izolatorilor și pieselor izolante din ceramică

2344

Fabricarea altor produse tehnice din ceramică

2349

Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.

2351

Fabricarea cimentului

2352

Fabricarea varului și ipsosului

2361

Fabricarea produselor din beton pentru construcții

2362

Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții

2363

Fabricarea betonului

2364

Fabricarea mortarului

2365

Fabricarea produselor din azbociment

2369

Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos

2370

Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei

2391

Fabricarea de produse abrazive

2399

Fabricarea altor produse din minerale nemetalice n.c.a.

25. INDUSTRIA CONSTRUCȚIILOR METALICE ȘI A PRODUSELOR DIN METAL, EXCLUSIV MAȘINI, UTILAJE ȘI INSTALAȚII

2511

Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice

2512

Fabricarea de uși și ferestre din metal

2521

Producția de radiatoare și cazane pentru încălzire centrală

2529

Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice

2530

Producția generatoarelor de aburi (cu excepția cazanelor pentru încălzire centrală)

2550

Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor

2561

Tratarea și acoperirea metalelor

2562

Operațiuni de mecanică generală

2571

Fabricarea produselor de tăiat

2572

Fabricarea articolelor de feronerie

2573

Fabricarea uneltelor

2591

Fabricarea de recipienți, containere și alte produse similare din oțel

2592

Fabricarea ambalajelor ușoare din metal

2593

Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanțuri și arcuri

2594

Fabricarea de șuruburi, buloane și alte articole filetate; fabricarea de nituri și șaibe

2599

Fabricarea altor articole din metal n.c.a.

26. FABRICAREA CALCULATOARELOR ȘI A PRODUSELOR ELECTRONICE ȘI OPTICE

2611

Fabricarea subansamblurilor electronice (module)

2612

Fabricarea altor componente electronice

2620

Fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice

2630

Fabricarea echipamentelor de comunicații

2640

Fabricarea produselor electronice de larg consum

2651

Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigație

2652

Producția de ceasuri

2660

Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic și electroterapie

2670

Fabricarea de instrumente optice și echipamente fotografice

2680

Fabricarea suporților magnetici și optici destinați înregistrărilor

27. FABRICAREA ECHIPAMENTELOR ELECTRICE

2711

Fabricarea motoarelor, generatoarelor și transformatoarelor electrice

2712

Fabricarea aparatelor de distribuție și control al electricității

2720

Fabricarea de acumulatori și baterii

2731

Fabricarea de cabluri cu fibră optică

2732

Fabricarea altor fire și cabluri electrice și electronice

2733

Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire și cabluri electrice și electronice

2740

Fabricarea de echipamente electrice de iluminat

2751

Fabricarea de aparate electrocasnice

2752

Fabricarea de echipamente casnice neelectrice

2790

Fabricarea altor echipamente electrice

28. FABRICAREA DE MAȘINI, UTILAJE ȘI ECHIPAMENTE n.c.a.

2811

Fabricarea de motoare și turbine (cu excepția celor pentru avioane, autovehicule și motociclete)

2812

Fabricarea de motoare hidraulice

2813

Fabricarea de pompe și compresoare

2814

Fabricarea de articole de robinetărie

2815

Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză și a elementelor mecanice de transmisie

2821

Fabricarea cuptoarelor, furnalelor și arzătoarelor

2822

Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat

2823

Fabricarea mașinilor și echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice)

2824

Fabricarea mașinilor-unelte portabile acționate electric

2825

Fabricarea echipamentelor de ventilație și frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic

2829

Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a.

2830

Fabricarea mașinilor și utilajelor pentru agricultură și exploatări forestiere

2841

Fabricarea utilajelor și a mașinilor-unelte pentru prelucrarea metalului

2849

Fabricarea altor mașini-unelte n.c.a.

2891

Fabricarea utilajelor pentru metalurgie

2892

Fabricarea utilajelor pentru extracție și construcții

2893

Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, băuturilor și tutunului

2894

Fabricarea utilajelor pentru industria textilă, a îmbrăcămintei și a pielăriei

2895

Fabricarea utilajelor pentru industria hârtiei și cartonului

2896

Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice și a cauciucului

2899

Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a.

29. FABRICAREA AUTOVEHICULELOR DE TRANSPORT RUTIER, A REMORCILOR ȘI SEMIREMORCILOR

2910

Fabricarea autovehiculelor de transport rutier

2920

Producția de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci și semiremorci

2931

Fabricarea de echipamente electrice și electronice pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule

2932

Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule

30. FABRICAREA ALTOR MIJLOACE DE TRANSPORT

3011

Construcția de nave și structuri plutitoare

3012

Construcția de ambarcațiuni sportive și de agrement

3020

Fabricarea materialului rulant

3091

Fabricarea de motociclete

3092

Fabricarea de biciclete și de vehicule pentru invalizi

3099

Fabricarea altor mijloace de transport n.c.a.

31. FABRICAREA DE MOBILĂ

3101

Fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine

3102

Fabricarea de mobilă pentru bucătării

3103

Fabricarea de saltele și somiere

3109

Fabricarea de mobilă n.c.a.

32. ALTE ACTIVITĂȚI INDUSTRIALE n.c.a.

3212

Fabricarea bijuteriilor și articolelor similare din metale și pietre prețioase

3213

Fabricarea imitațiilor de bijuterii și articole similare

3220

Fabricarea instrumentelor muzicale

3230

Fabricarea articolelor pentru sport

3240

Fabricarea jocurilor și jucăriilor

3250

Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale și stomatologice

3299

Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.

33. REPARAREA, ÎNTREȚINEREA ȘI INSTALAREA MAȘINILOR ȘI ECHIPAMENTELOR

3311

Repararea articolelor fabricate din metal

3312

Repararea mașinilor

3313

Repararea echipamentelor electronice și optice

3314

Repararea echipamentelor electrice

3315

Repararea și întreținerea navelor și bărcilor

3316

Repararea și întreținerea aeronavelor și navelor spațiale

3317

Repararea și întreținerea altor echipamente de transport n.c.a.

3319

Repararea altor echipamente

3320

Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale

35. PRODUCȚIA ȘI FURNIZAREA DE ENERGIE ELECTRICĂ ȘI TERMICĂ, GAZE, APĂ CALDĂ ȘI AER CONDIȚIONAT

3511

Producția de energie electrică

3512

Transportul energiei electrice

3513

Distribuția energiei electrice

3514

Comercializarea energiei electrice

3521

Producția gazelor

3522

Distribuția combustibililor gazoși, prin conducte

3523

Comercializarea combustibililor gazoși, prin conducte

3530

Furnizarea de abur și aer condiționat

36. CAPTAREA, TRATAREA ȘI DISTRIBUȚIA APEI

3600

Captarea, tratarea și distribuția apei

37. COLECTAREA ȘI EPURAREA APELOR UZATE

3700

Colectarea și epurarea apelor uzate

38. COLECTAREA, TRATAREA ȘI ELIMINAREA DEȘEURILOR; ACTIVITĂȚI DE RECUPERARE A MATERIALELOR RECICLABILE

3811

Colectarea deșeurilor nepericuloase

3821

Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase

3832

Recuperarea materialelor reciclabile sortate

41. CONSTRUCȚII DE CLĂDIRI

4120

Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

42. LUCRĂRI DE GENIU CIVIL

4211

Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor

4212

Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane

4213

Construcția de poduri și tuneluri

4221

Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide

4222

Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații

4291

Construcții hidrotehnice

4299

Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a.

43. LUCRĂRI SPECIALE DE CONSTRUCȚII

4311

Lucrări de demolare a construcțiilor

4312

Lucrări de pregătire a terenului

4313

Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții

4321

Lucrări de instalații electrice

4322

Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat

4329

Alte lucrări de instalații pentru construcții

4331

Lucrări de ipsoserie

4332

Lucrări de tâmplărie și dulgherie

4333

Lucrări de pardosire și placare a pereților

4334

Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri

4339

Alte lucrări de finisare

4391

Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții

4399

Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.

45. COMERȚ CU RIDICATA ȘI CU AMĂNUNTUL, ÎNTREȚINEREA ȘI REPARAREA AUTOVEHICULELOR ȘI MOTOCICLETELOR

4511

Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare

4519

Comerț cu alte autovehicule

4520

Întreținerea și repararea autovehiculelor

4531

Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule

4532

Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru automobile

4540

Comerț cu motociclete, piese și accesorii aferente; întreținerea și repararea motocicletelor

46. COMERȚ CU RIDICATA, CU EXCEPȚIA COMERȚULUI CU AUTOVEHICULE ȘI MOTOCICLETE

4618

Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific

4641

Comerț cu ridicata al produselor textile

4642

Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei

4644

Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie și produse de întreținere

4645

Comerț cu ridicata al produselor exclusiv și de parfumerie

4647

Comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor și al articolelor de iluminat

4649

Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc

4669

Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente

4690

Comerț cu ridicata nespecializat

47. COMERȚ CU AMĂNUNTUL, CU EXCEPȚIA AUTOVEHICULELOR ȘI MOTOCICLETELOR

4719

Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate cu vânzare predominantă de produse nealimentare

4729

Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare în magazine specializate

4741

Comerț cu amănuntul al calculatoarelor, unităților periferice și software-lui în magazine specializate

4743

Comerț cu amănuntul al echipamentului audiovideo în magazine specializate

4759

Comerț cu amănuntul al articolelor de iluminat și al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate

4761

Comerț cu amănuntul al cărților, în magazine specializate

4762

Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie, în magazine specializate

4775

Comerț cu amănuntul al produselor exclusiv și de parfumerie, în magazine specializate

4778

Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate

4791

Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet

49. TRANSPORTURI TERESTRE ȘI TRANSPORTURI PRIN CONDUCTE

4910

Transporturi interurbane de călători pe calea ferată

4920

Transporturi de marfă pe calea ferată

4931

Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători

4932

Transporturi cu taxiuri

4939

Alte transporturi terestre de călători n.c.a.

4941

Transporturi rutiere de mărfuri

4942

Servicii de mutare

4950

Transporturi prin conducte

52. DEPOZITARE ȘI ACTIVITĂȚI AUXILIARE PENTRU TRANSPORTURI

5210

Depozitări

5221

Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre

5222

Activități de servicii anexe transporturilor pe apă

5223

Activități de servicii anexe transporturilor aeriene

5224

Manipulări

5229

Alte activități anexe transporturilor

53. ACTIVITĂȚI DE POȘTĂ ȘI DE CURIER

5310

Activități poștale desfășurate sub obligativitatea serviciului universal

5320

Alte activități poștale și de curier

55. HOTELURI ȘI ALTE FACILITĂȚI DE CAZARE

5510

Hoteluri și alte facilități de cazare similare

5520

Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată

5530

Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere

5590

Alte servicii de cazare

56. RESTAURANTE ȘI ALTE ACTIVITĂȚI DE SERVICII DE ALIMENTAȚIE

5610

Restaurante

5621

Activități de alimentație (catering) pentru evenimente

5629

Alte servicii de alimentație n.c.a.

5630

Baruri și alte activități de servire a băuturilor

58. ACTIVITĂȚI DE EDITARE

5811

Activități de editare a cărților

5812

Activități de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese și similare

5813

Activități de editare a ziarelor

5814

Activități de editare a revistelor și periodicelor

5819

Alte activități de editare

5821

Activități de editare a jocurilor de calculator

5829

Activități de editare a altor produse software

59. ACTIVITĂȚI DE PRODUCȚIE CINEMATOGRAFICĂ, VIDEO ȘI DE PROGRAME DE TELEVIZIUNE; ÎNREGISTRĂRI AUDIO ȘI ACTIVITĂȚI DE EDITARE MUZICALĂ

5911

Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune

5912

Activități postproducție cinematografică, video și de programe de televiziune

5913

Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video și a programelor de televiziune

5914

Proiecția de filme cinematografice

5920

Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală

60. ACTIVITĂȚI DE DIFUZARE ȘI TRANSMITERE DE PROGRAME

6010

Activități de difuzare a programelor de radio

6020

Activități de difuzare a programelor de televiziune

61. TELECOMUNICAȚII

6110

Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu

6120

Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu (exclusiv prin satelit)

6130

Activități de telecomunicații prin satelit

6190

Alte activități de telecomunicații

62. ACTIVITĂȚI DE SERVICII ÎN TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI

6201

Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client)

6203

Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul

6209

Alte activități de servicii privind tehnologia informației

63. ACTIVITĂȚI DE SERVICII INFORMATICE

6311

Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe

6312

Activități ale portalurilor web

6391

Activități ale agențiilor de știri

6399

Alte activități de servicii informaționale n.c.a.

71. ACTIVITĂȚI DE ARHITECTURĂ ȘI INGINERIE; ACTIVITĂȚI DE TESTĂRI ȘI ANALIZĂ TEHNICĂ

7111

Activități de arhitectură

7112

Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea

7120

Activități de testări și analize tehnice

72. CERCETARE-DEZVOLTARE

7211

Cercetare-dezvoltare în biotehnologie

7219

Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie

7220

Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste

73. PUBLICITATE ȘI ACTIVITĂȚI DE STUDIERE A PIEȚEI

7311

Activități ale agențiilor de publicitate

7312

Servicii de reprezentare media

74. ALTE ACTIVITĂȚI PROFESIONALE, ȘTIINȚIFICE ȘI TEHNICE

7410

Activități de design specializat

7420

Activități fotografice

7430

Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)

7490

Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.

73. ACTIVITĂȚI VETERINARE

7500

Activități veterinare

79. ACTIVITĂȚI ALE AGENȚIILOR TURISTICE ȘI ALE TUR-OPERATORILOR; ALTE SERVICII DE REZERVARE ȘI ASISTENȚĂ TURISTICĂ

7911

Activități ale agențiilor turistice

7912

Activități ale tur-operatorilor

7990

Alte servicii de rezervare și asistență turistică

81. ACTIVITĂȚI DE PEISAGISTICĂ ȘI SERVICII PENTRU CLĂDIRI

8110

Activități de servicii suport combinate

8121

Activități generale de curățenie a clădirilor

8122

Activități specializate de curățenie

8129

Alte activități de curățenie

8130

Activități de întreținere peisagistică

85. ÎNVĂȚĂMÂNT

8510

Învățământ preșcolar

8520

Învățământ primar

8531

Învățământ secundar general

8532

Învățământ secundar, tehnic sau profesional

8541

Învățământ superior non-universitar

8542

Învățământ superior universitar

8551

Învățământ în domeniul sportiv și recreațional

8552

Învățământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice etc.)

8553

Școli de conducere (pilotaj)

8559

Alte forme de învățământ n.c.a.

8560

Activități de servicii suport pentru învățământ

86. ACTIVITĂȚI REFERITOARE LA SĂNĂTATEA UMANĂ

8610

Activități de asistență spitalicească

8621

Activități de asistență medicală generală

8622

Activități de asistență medicală specializată

8623

Activități de asistență stomatologică

8690

Alte activități referitoare la sănătatea umană

87. SERVICII COMBINATE DE ÎNGRIJIRE MEDICALĂ ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ, CU CAZARE

8710

Activități ale centrelor de îngrijire medicală

8730

Activități ale căminelor de bătrâni și ale căminelor pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure

8790

Alte activități de asistență socială, cu cazare n.c.a.

88. ACTIVITĂȚI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ FĂRĂ CAZARE

8891

Activități de îngrijire zilnică pentru copii

90. ACTIVITĂȚI DE CREAȚIE ȘI INTERPRETARE ARTISTICĂ

9001

Activități de interpretare artistică (spectacole)

9002

Activități suport pentru interpretare artistică (spectacole)

9003

Activități de creație artistică

9004

Activități de gestionare a sălilor de spectacole

91. ACTIVITĂȚI ALE BIBLIOTECILOR, ARHIVELOR, MUZEELOR ȘI ALTE ACTIVITĂȚI CULTURALE

9101

Activități ale bibliotecilor și arhivelor

9102

Activități ale muzeelor

9103

Gestionarea monumentelor, clădirilor istorice și a altor obiective de interes turistic

93. ACTIVITĂȚI SPORTIVE, RECREATIVE ȘI DISTRACTIVE

9311

Activități ale bazelor sportive

9312

Activități ale cluburilor sportive

9313

Activități ale centrelor de fitness

9319

Alte activități sportive

9321

Bâlciuri și parcuri de distracții

9329

Alte activități recreative și distractive n.c.a.

95. REPARAȚII DE CALCULATOARE, DE ARTICOLE PERSONALE ȘI DE UZ GOSPODĂRESC

9511

Repararea calculatoarelor și a echipamentelor periferice

9512

Repararea echipamentelor de comunicații

9521

Repararea aparatelor electronice de uz casnic

9522

Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină

9523

Repararea încălțămintei și a articolelor din piele

9524

Repararea mobilei și a furniturilor casnice

9525

Repararea ceasurilor și a bijuteriilor

9529

Repararea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.

96. ALTE ACTIVITĂȚI DE SERVICII

9601

Spălarea și curățarea (uscată) a articolelor textile și a produselor din blană

9602

Coafură și alte activități de înfrumusețare

9604

Activități de întreținere corporală

9609

Alte activități de servicii n.c.a.

 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/228699

logo-addsor-small-light.png
Sediu Social
Str. Calea Bucuresti, nr.143,
Zona Electroputere Mall,
Craiova, Dolj.
Tel: 0767 171 668

NEWSLETTER

Abonare newsletter. Te tinem la curent.

© Copyright 2024 addsor.ro. Toate drepturile rezervate.

Search