PENTRU MAI MULTE INFORMATII CLICK AICI
L - V: 09:00 - 18:00
Program
0767171668
Mobile
office@addsor.ro
E-mail

Programe pentru IMM-uri - Masura2-Granturi pentru capital de lucru

Image

Programe pentru IMM-uri - Masura2 - Granturi capital de lucru

Programul M2 - Granturi pentru capital de lucru este demarat de Ministerul Mediului de Afaceri, Comert si Antreprenoriat.
Valoarea finantarii: 2.000 - 250.000 Euro;
Intensitatea finantarii: max. 85%;
Numarul beneficiarilor: apr. 100.500;
Criteriu de acordare: Primul venit - Primul servit;
Proiectele se pot depune in perioada 22.10.2020 - 28.10.2020
www.imm.gov.ro
Numarul proiecte depuse pe sesiune: - 22.226 Proiecte;

Dezvoltam Impreuna!

Beneficiari eligibili, sunt, firmele care indeplinesc urmatoarele criterii:

IMM-urile din domeniile de activitate eligibile;
IMM-urilor din domeniile de activitate: restaurante, hoteluri, cafenele, industria
alimentară și alte activități asimilate acesteia, servicii din domeniul transporturilor, agențiilor
de turism, editurilor/librăriilor/ bibliotecilor, industriilor creative, organizărilor de
evenimente a căror activitate curentă a fost afectată de răspândirea virusului SARS-CoV-2
precum și alte activități de producție, servicii sau comerț a căror activitate a fost interzisă ori
redusă prin ordonanțe militare pe perioada stării de urgență și/sau pe perioada stării de alertă.
Lista domeniilor de activitate eligibile este prevăzută în anexa nr. 2.
ONG-urilor din domeniul învățământ
Au obținut certificat de situații de urgență
Au înregistrat profit operațional
Dispun de coparticipare(cofinanțare min.15%)
Nu au fost in dificultate la 31.12.2019
Mentin numarul de angajati
Nu depăşesc plafonul de 800.000 Euro.

Cheltuieli eligibile:

Stocuri materii prime, materiale si marfuri

cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri, precum și alte categorii de stocuri necesare activității curente/operaționale desfășurate de beneficiari;

Datorii curente si restante fata de furnizori
Chire
Cheltuiei pentru servicii
Cheltuieli protectie medicala
Cheltuieli pentru achizitii
Cheltuieli datorii bugetul de stat

LISTA
domeniilor de activitate eligibile în cadrul măsurii 2 „Grant pentru capital de lucru“

10. INDUSTRIA ALIMENTARĂ

1011

Prelucrarea și conservarea cărnii

1012

Prelucrarea și conservarea cărnii de pasăre

1013

Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)

1020

Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor

1031

Prelucrarea și conservarea cartofilor

1032

Fabricarea sucurilor de fructe și legume

1039

Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.

1051

Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor

16. PRELUCRAREA LEMNULUI, FABRICAREA PRODUSELOR DIN LEMN ȘI PLUTĂ, CU EXCEPȚIA MOBILEI; FABRICAREA ARTICOLELOR DIN PAIE ȘI DIN ALTE MATERIALE VEGETALE ÎMPLETITE

1629

Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte material vegetale împletite

18. TIPĂRIREA ȘI REPRODUCEREA PE SUPORȚI A ÎNREGISTRĂRILOR

1811

Tipărirea ziarelor

1812

Alte activități de tipărire n.c.a.

1813

Servicii pregătitoare pentru pretipărire

1814

Legătorie și servicii conexe

1820

Reproducerea înregistrărilor

23. FABRICAREA ALTOR PRODUSE DIN MINERALE NEMETALICE

2341

Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc și ornamental

2349

Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.

26. FABRICAREA CALCULATOARELOR ȘI A PRODUSELOR ELECTRONICE ȘI OPTICE

2680

Fabricarea suporților magnetici și optici destinați înregistrărilor

32. ALTE ACTIVITĂȚI INDUSTRIALE n.c.a.

3212

Fabricarea bijuteriilor și articolelor similare din metale și pietre prețioase

3213

Fabricarea imitațiilor de bijuterii și articole similare

3220

Fabricarea instrumentelor muzicale

3230

Fabricarea articolelor pentru sport

3240

Fabricarea jocurilor și jucăriilor

3250

Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale și stomatologice

3299

Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.

47. COMERȚ CU AMĂNUNTUL, CU EXCEPȚIA AUTOVEHICULELOR ȘI MOTOCICLETELOR

4761

Comerț cu amănuntul al cărților, în magazine specializate

4762

Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie, în magazine specializate

4763

Comerț cu amănuntul al discurilor și benzilor magnetice cu sau fără înregistrări audiovideo, în magazinele specializate

4778

Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate

49. TRANSPORTURI TERESTRE ȘI TRANSPORTURI PRIN CONDUCTE

4910

Transporturi interurbane de călători pe calea ferată

4920

Transporturi de marfă pe calea ferată

4931

Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători

4932

Transporturi cu taxiuri

4939

Alte transporturi terestre de călători n.c.a.

4941

Transporturi rutiere de mărfuri

4942

Servicii de mutare

50. TRANSPORTURI PE APĂ

5010

Transporturi maritime și costiere de pasageri

5020

Transporturi maritime și costiere de marfă

5030

Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare

5040

Transportul de marfă pe căi navigabile interioare

51. TRANSPORTURI AERIENE

5110

Transporturi aeriene de pasageri

5121

Transporturi aeriene de marfă

52. DEPOZITARE ȘI ACTIVITĂȚI AUXILIARE PENTRU TRANSPORTURI

5210

Depozitări

5221

Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre

5222

Activități de servicii anexe transporturilor pe apă

5223

Activități de servicii anexe transporturilor aeriene

5224

Manipulări

5229

Alte activități anexe transporturilor

55. HOTELURI ȘI ALTE FACILITĂȚI DE CAZARE

5510

Hoteluri și alte facilități de cazare similare

5520

Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată

5530

Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere

5590

Alte servicii de cazare

56. RESTAURANTE ȘI ALTE ACTIVITĂȚI DE SERVICII DE ALIMENTAȚIE

5610

Restaurante

5621

Activități de alimentație (catering) pentru evenimente

5629

Alte servicii de alimentație n.c.a.

5630

Baruri și alte activități de servire a băuturilor

58. ACTIVITĂȚI DE EDITARE

5811

Activități de editare a cărților

5812

Activități de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese și similare

5813

Activități de editare a ziarelor

5814

Activități de editare a revistelor și periodicelor

5819

Alte activități de editare

5821

Activități de editare a jocurilor de calculator

5829

Activități de editare a altor produse software

59. ACTIVITĂȚI DE PRODUCȚIE CINEMATOGRAFICĂ, VIDEO ȘI DE PROGRAME DE TELEVIZIUNE; ÎNREGISTRĂRI AUDIO ȘI ACTIVITĂȚI DE EDITARE MUZICALĂ

5911

Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune

5912

Activități postproducție cinematografică, video și de programe de televiziune

5913

Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video și a programelor de televiziune

5914

Proiecția de filme cinematografice

5920

Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală

60. ACTIVITĂȚI DE DIFUZARE ȘI TRANSMITERE DE PROGRAME

6010

Activități de difuzare a programelor de radio

6020

Activități de difuzare a programelor de televiziune

61. TELECOMUNICAȚII

6110

Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu

6120

Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu (exclusiv prin satelit)

62. ACTIVITĂȚI DE SERVICII ÎN TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI

6201

Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client)

6203

Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul

6209

Alte activități de servicii privind tehnologia informației

63. ACTIVITĂȚI DE SERVICII INFORMATICE

6311

Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe

6312

Activități ale portalurilor web

6391

Activități ale agențiilor de știri

6399

Alte activități de servicii informaționale n.c.a

72. CERCETARE-DEZVOLTARE

7220

Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste

73. PUBLICITATE ȘI ACTIVITĂȚI DE STUDIERE A PIEȚEI

7311

Activități ale agențiilor de publicitate

7312

Servicii de reprezentare media

7320

Activități de sondare a pieței și de sondare a opiniei publice

74. ALTE ACTIVITĂȚI PROFESIONALE, ȘTIINȚIFICE ȘI TEHNICE

7410

Activități de design specializat

7420

Activități fotografice

7430

Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)

7490

Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.

77. ACTIVITĂȚI DE ÎNCHIRIERE ȘI LEASING

7711

Activități de închiriere și leasing de autoturisme și autovehicule rutiere ușoare

7722

Închirierea de casete video și discuri (CD-uri, DVD-uri)

79. ACTIVITĂȚI ALE AGENȚIILOR TURISTICE ȘI ALE TUR-OPERATORILOR; ALTE SERVICII DE REZERVARE ȘI ASISTENȚĂ TURISTICĂ

7911

Activități ale agențiilor turistice

7912

Activități ale tur-operatorilor

7990

Alte servicii de rezervare și asistență turistică

82. ACTIVITĂȚI DE SECRETARIAT, SERVICII SUPORT ȘI ALTE ACTIVITĂȚI DE SERVICII PRESTATE ÎN PRINCIPAL ÎNTREPRINDERILOR

8230

Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor

85. ÎNVĂȚĂMÂNT

8510

Învățământ preșcolar

8520

Învățământ primar

8531

Învățământ secundar general

8532

Învățământ secundar, tehnic sau profesional

8541

Învățământ superior nonuniversitar

8542

Învățământ superior universitar

8551

Învățământ în domeniul sportiv și recreațional

8552

Învățământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice etc.)

8553

Școli de conducere (pilotaj)

8559

Alte forme de învățământ n.c.a.

8560

Activități de servicii suport pentru învățământ

90. ACTIVITĂȚI DE CREAȚIE ȘI INTERPRETARE ARTISTICĂ

9001

Activități de interpretare artistică (spectacole)

9002

Activități suport pentru interpretare artistică (spectacole)

9003

Activități de creație artistică

9004

Activități de gestionare a sălilor de spectacole

91. ACTIVITĂȚI ALE BIBLIOTECILOR, ARHIVELOR, MUZEELOR ȘI ALTE ACTIVITĂȚI CULTURALE

9101

Activități ale bibliotecilor și arhivelor

9102

Activități ale muzeelor

9103

Gestionarea monumentelor, clădirilor istorice și altor obiective de interes turistic

9104

Activități ale grădinilor zoologice, botanice și ale rezervațiilor naturale

93. ACTIVITĂȚI SPORTIVE, RECREATIVE ȘI DISTRACTIVE

9329

Alte activități recreative și distractive n.c.a.

 http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/228699

logo-addsor-small-light.png
Sediu Social
Str. Calea Bucuresti, nr.143,
Zona Electroputere Mall,
Craiova, Dolj.
Tel: 0767 171 668

NEWSLETTER

Abonare newsletter. Te tinem la curent.

© Copyright 2024 addsor.ro. Toate drepturile rezervate.

Search