Informatii

Titlu pt. pagina principala, index

Finantari

Programe de Cooperare Transfrontaliera


PROGRAME PENTRU COOPERARE TRANSFRONTALIERA


      Obiectivul principal din spatele alocării financiare pentru obiectivele tematice ale Programului este de a duce la îndeplinire, într-un mod eficient, rezultatele preconizate ale Programului, pe baza resurselor disponibile.

Programul este finanțat de către Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR). Sprijinul FEDR alocat Programului se ridică la 215 745 513 EUR, apropiat de nivelul din perioada anterioară de programare. Din această sumă, 6% sunt dedicați Asistenței Tehnice.

Axe prioritare:

  • Axa prioritară 1 ”O regiune bine conectată”
  • Axa Prioritară 2 ”O regiune verde”
  • Axa Prioritară 3 ”O regiune sigură”
  • Axa prioritară 4 "O regiune calificată și favorabilă incluziunii"
  • Axa prioritară 5 "O regiune eficientă".

Actualizare: 12.02.2016

 Recomandari

  

 Stiri

 Stiri Utile

 Contact

 Mobil: +40(0)767.171.668
 Email: Office@addsor.ro

 Sediu Social

 Str. Calea Bucuresti, nr.143,
 Zona Electroputere Mall,
 Craiova, Dolj.

Facebook LinkedIn GooglePlus WordPress
Copyright © Addsor Consultanta Fonduri Nerambursabile