Informatii

Etapele Finantarii

Finantari

Finantari Nerambursabile

 

 ETAPELE FINANȚĂRII

 

     Etapele pe care trebuie să le urmeze un agent economic/persoană fizică/administrație publică sau ONG, în obținerea unei finanțări Nerambursabile, apelând la serviciile ADDSOR Fonduri Nerambursabile, sunt:

1. Verificarea eligibilității Solicitantului și a Proiectului

 • Consultantul are posibilitatea sa va informeze concret și corect, în legatură cu tipul sau tipurile de Finantari Nerambursabile pe care urmeaza să le acesați;
 • Definitivarea clară a Proiectului și stabilirea obiectivelor proiectului, în special a eligibilitațiilor;
 • Completarea Fișei de proiect;
 • Analiza clientului din punct de vedere al criteriilor generale și specifice de eligibilitate
 • Se oferă consultanta privind alegerea soluției optime de finanțare

2. Semnarea contractului de consultantă

 • Prezentarea ofertei pentru serviciu de consultanță în vederea realizării proiectului;
 • Prezentarea beneficiarului a propunerii de contract de consultanță;
 • Analizarea responsabilitaților celor doua părți în vederea elaborării proiectului;
 • Negocierea și semnarea contractului.

3. Strângerea documentației

 • Recepționarea, de catre beneficiar, a listei cu documentele necesare întocmirii proiectului de investiție;
 • Transmiterea catre consultant a documentației solicitate;
 • Verificarea și informarea solicitantului privind conformitatea documentelor.

4. Întocmirea documentației de finanțare

 • Intocmirea documentației pentru obținerea avizelor, acordurilor și autorizațiilor necesare proiectului;
 • Intocmirea Studiului de fezabilitate;
 • Intocmirea Planului de afaceri;
 • Intocmirea Memoriului justificativ;
 • Completare Cerere de finanțare;
 • Indosarierea proiectului conform "Ghidului solicitantului";
 • Verificarea proiectului înaintea depunerii acestuia la Autoritatea Finanțatoare.

5. Depunerea proiectului și obținerea conformității

 • Deplasarea Reprezentantului Legal, împreună cu Consultantul, pentru depunerea proiectului, la Agenția Autorității Finanțatoare;
 • Depunerea proiectului și asistență pentru client în etapa de verificare a conformității proiectului.

6. Evaluarea proiectului de catre Autoritatea Finanțatoare

 • În cazul adreselor de solicitare din partea Autoritatii Finanțatoare, oferirea completărilor solicitate;
 • Semnarea contractului dintre Beneficiar și Autoritatea Finanțatoare.

7. Realizarea dosarului de achiziție pentru efectuarea achiziților

 • Întocmirea documentației necesare pentru licitație;
 • Întocmirea Dosarului de achiziție conform legislației în vigoare și procedurilor solicitate de Autoritatea Finanțatoare.

8. Întocmirea cereririlor de rambursare sau de tragere 

 • Întocmirea dosarelor de plăți conform procedurilor Autoritații Finantatoare și documentelor puse la dispoziție de către client.

     Fondurile structurale nerambursabile se alocă doar în urma depunerii unui proiect de afaceri la Autoritatea desemnată și trebuie să respecte în totalitate, fara nici o exceptie, documentația standard elaborată.  Avand în vedere domeniul vast de activități finanțabile, fiecare dintre acestea cuprind, de la caz la caz, o serie de criterii de eligibilitate ce trebuiesc respectate de fiecare beneficiar.

     Criterii de elgibilitate Comune și Obligatorii pentru toate Programele Operationale U.E în România:

 • Trebuie să vă desfășurați activitatea în România;
 • Trebuie să nu vă aflați în stare de insolvență, să nu aveți afacerile administrate de un judecator sindic, sau să nu vă aflați într-o stare similară cu cele menționate mai sus;
 • Trebuie să nu înregistrați datorii restante la bugetul de stat, bugetele locale, asigurări sociale, asigurări pentru somaj, asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale, asigurări de sanătate sau alte tipuri de obligații prevăzute de legile în vigoare.

*În cazul în care inregistrați oricare din aceste tipuri de datorii, trebuie să aveți capacitatea să le achitați până la momentul depunerii Proiectului de Finanțare Nerambursabilă;

 • Trebuie sa nu vă aflați în categoria “societăți în dificultate”;
 • Societățile cu activitate economică mai mare de 2 ani, trebuie să fi înregistrat profit în ultimii doi ani contabili;
 • Daca în unul dintre ani se înregistrează pierdere și în altul profit, atunci profitul trebuie sa fie mai mare decat pierderea;
 • Solcitantul trebuie să fie propietarul infrastructurii/terenului/construcției pe care se va efectua investiția sau trebuie să aiba în concesiune/folosință/chirie, infrastructura/terenul/construcția pe o durata de minim 10 ani de la data depunerii proiectului;
 • Infrastructura/terenul/construcția pe care se va efectua investiția trebuie să fie liber de orice sarcini și nu face obiectul unor litigii în curs de soluționare cu privire la situația juridică.

     Doar în cazul în care indepliniți în totalitate aceste criterii, puteți beneficia de consultanta ADDSOR în accesarea fondurilor.

     Fără nici o obligație contractuală descărcați, completați și trimiteți, FORMULARUL ADDSOR pe mail la office@addsor.ro sau pe fax la 0351-438 091.  În momentul anunțării liniilor de finanțare nerambursabile pentru activitatea Dumneavoastră, un consultant ADDSOR, specializat pe programul respectiv vă va contacta pentru acordarea consultanței, scrierii și depunerii proiectului.

 Recomandari

  

 Stiri

 Stiri Utile

 Contact

 Mobil: +40(0)767.171.668
 Email: Office@addsor.ro

 Sediu Social

 Str. Calea Bucuresti, nr.143,
 Zona Electroputere Mall,
 Craiova, Dolj.

Facebook LinkedIn GooglePlus WordPress
Copyright © Addsor Consultanta Fonduri Nerambursabile