Informatii

Titlu pt. pagina principala, index

Finantari

Regional POR


POR - Programul Operational Regional


      Obiectivul general al POR este dezvoltarea mediului socio-economic la nivel regional.

Măsurile și Axele prioritare anunțate pentru perioada 2014-2020, în sinteză:


Axă prioritară 2 - Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii

2.1. - Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri

Beneficiari:

 • microintreprinderi care au fost înfințate înainte de 01.01.2015
 • incubatoare și acceleratoare de afaceri

Finanțare nerambursabilă: 100%

Contribuție propie: -

Valoarea finanțarii:

25.000 - 200.000 Euro/proiect(microântreprinderi)

25.000 - 200.000 Euro/proiect(incubatoare de afaceri)

Alocare financiară: 200.000.000 Euro

LANSARE PROGRAM: Martie 2016


Axă prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon

3.1. - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor

Beneficiari:

 • unitațile administrativ teritoriale (UAT) din mediul urban

Finanțare nerambursabilă: 60%

Contribuție propie: 40% (minim 3/4 revine UAT, maxim 1/4 propietarilor) sau (4/4 spațiilor comerciale)

Valoarea finanțarii:

100.000 - 5.000.000 Euro/proiect

Alocare financiară: -

LANSARE PROGRAM: Primavara 2016


Axă prioritară 5 - Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural

5.1. - Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural

Beneficiari:

 • unitațile administrativ teritoriale (UAT)
 • autorități ale administrației publice centrale
 • unități de cult
 • ong-uri
 • parteneriate ale acestora

Finanțare nerambursabilă: 80% Bucuresti Ilfov; 85% Alte Regiunilor

Contribuție propie: 20% Bucuresti Ilfov; 15% Alte Regiunilor

Valoarea finanțarii:

100.000 - 5.000.000 Euro/proiect (10.000.000 Euro/proiect/obiectiv din patrimoniu UNESCO)

Alocare financiară: -

LANSARE PROGRAM: Primavara 2016


5.2. - Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate, reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului

Beneficiari:

 • unitațile administrativ teritoriale (UAT) din mediul urban, cu excepția Municipiilor reședință de județ

Finanțare nerambursabilă: 80% Bucuresti Ilfov; 85% Alte Regiunilor

Contribuție propie: 20% Bucuresti Ilfov; 15% Alte Regiunilor

Valoarea finanțarii:

100.000 - 5.000.000 Euro/proiect

Alocare financiară: -

LANSARE PROGRAM: Primavara 2016


Axă prioritară 6 - Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională

6.1. - Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructură TEN-T

Beneficiari:

 • unitațile administrativ teritoriale (UAT) Judetene
 • parteneriate ale acestora

Finanțare nerambursabilă: -% Bucuresti Ilfov; -% Alte Regiunilor

Contribuție propie: -% Bucuresti Ilfov; -% Alte Regiunilor

Valoarea finanțarii:

1.000.000 - 69.500.000 Euro/proiect

Alocare financiară: -

LANSARE PROGRAM: Primavara 2016


Axă prioritară 7 - Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului

7.1. - Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă conversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice - turism

Beneficiari:

 • unitațile administrativ teritoriale (UAT)
 • parteneriate ale acestora

Finanțare nerambursabilă: - 85%

Contribuție propie: - 15%

Valoarea finanțarii:

100.000 - 5.000.000 Euro/proiect

Alocare financiară: -

LANSARE PROGRAM: Primavara 2016


Cele 8 regiuni ale romaniei sunt:

1. Regiunea de Dezvoltare Nord - Est (Botoşani  |  Neamţ |  Iaşi  |  Bacău  |  Suceava  |  Vaslui  )

2. Regiunea de Dezvoltare Sud - Est (Brăila  |  Buzău  |  Galaţi  |  Tulcea  |  Constanţa  |  Vrancea )

3. Regiunea de Dezvoltare Sud-Muntenia (Argeş  |  Călăraşi |  Dâmboviţa  |  Giurgiu  |  Ialomiţa  |  Prahova  |  Teleorman)

4. Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia (Dolj  |  Gorj  |  Mehedinţi  |  Olt  |  Vâlcea)

5. Regiunea de Dezvoltare Vest (Arad  |  Caraş-Severin  |  Timiş  |  Hunedoara)

6. Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest (Bihor  |  Bistriţa-Năsăud |  Cluj |  Maramureş  |  Satu-Mare  |  Sălaj )

7. Regiunea de Dezvoltare Centru (Alba  |  Braşov  |  Covasna  |  Harghita  |  Mureş  |  Sibiu)

8. Regiunea de Dezvoltare Bucureşti-Ilfov (Ilfov  |  Municipiul Bucureşti)

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Sursa: INSSE.RO

Actualizare: 08.02.2016

 Recomandari

  

 Stiri

 Stiri Utile

 Contact

 Mobil: +40(0)767.171.668
 Email: Office@addsor.ro

 Sediu Social

 Str. Calea Bucuresti, nr.143,
 Zona Electroputere Mall,
 Craiova, Dolj.

Facebook LinkedIn GooglePlus WordPress
Copyright © Addsor Consultanta Fonduri Nerambursabile