Informatii

Titlu pt. pagina principala, index

Finantari

Capacitate Administrativa POCA


POCA - Programul Operational Capacitate Administrativă


      Obiectivul general al POCA este consolidarea capacității administrative a autorităților și instituțiilor publice de a susține o economie modernă și competitivă.

Măsurile și Axele prioritare anunțate pentru perioada 2014-2020, în sinteză:


Axă prioritară 1 - Administrație publică și sistem judiciar eficiente

1.1. - Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri, în concordanță cu SCAP

Beneficiari:

 • personalul din autoritațile și instituțiile publice
 • deminitari

Finanțare nerambursabilă: 80% regiuni dezvoltate; 85% regiuni mai putin dezvoltate

Contribuție propie: 20% regiuni dezvoltate; 15% regiuni mai putin dezvoltate

Valoarea finanțarii: -

Alocare financiară: 250.000.000 Lei

LANSARE PROGRAM: 2015


1.2. - Dezvoltarea și implementarea de politici și instrumente unitare și moderne de management al resurselor umane

Beneficiari:

 • p

Finanțare nerambursabilă: -

Contribuție propie: -

Valoarea finanțarii: -

Alocare financiară: -

LANSARE PROGRAM: -

 

1.3. - Dezvoltarea și implementarea de sisteme standard și instrumente moderne și eficiente de management la nivelul instituțiilor din sistemului judiciar

Beneficiari:

 • p

Finanțare nerambursabilă: -

Contribuție propie: -

Valoarea finanțarii: -

Alocare financiară: -

LANSARE PROGRAM: -

 

1.4. - Creșterea transparenței și responsabilității sistemului de achiziții publice în vederea aplicării unitare a normelor și procedurilor de achiziții publice și reducerea neregulilor în acest domeniu

Beneficiari:

 • p

Finanțare nerambursabilă: -

Contribuție propie: -

Valoarea finanțarii: -

Alocare financiară: -

LANSARE PROGRAM: -


Axă prioritară 2 - Administrație și sistem judiciar accesibile și transparente

2.1. - Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP

Beneficiari:

 • p

Finanțare nerambursabilă: -

Contribuție propie: -

Valoarea finanțarii: -

Maxim -

Alocare financiară: -

LANSARE PROGRAM: -


2.2. - Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice

Beneficiari:

 • personalul din autoritațile și instituțiile publice
 • deminitari
 • aleși locali
 • reprezentanți ong-uri
 • reprezentanți parteneri sociali
 • cetățeni

Finanțare nerambursabilă: 80% regiuni dezvoltate; 85% regiuni mai putin dezvoltate

Contribuție propie: 20% regiuni dezvoltate; 15% regiuni mai putin dezvoltate

Valoarea finanțarii:

Maxim 5.000.000 Lei/proiect

Alocare financiară: 20.000.000 Lei

LANSARE PROGRAM: Primavara 2016

 

2.3. - Asigurarea unei transparențe și integrități sporite la nivelul sistemului judiciar în vederea îmbunătățirii accesului și a calității serviciilor furnizate la nivelul acestuia

Beneficiari:

 • p

Finanțare nerambursabilă: -

Contribuție propie: -

Valoarea finanțarii: -

Maxim -

Alocare financiară: -

LANSARE PROGRAM: -


Axă prioritară 3 - Asistență tehnică

3.1. -

Beneficiari:

 • u

Finanțare nerambursabilă: -

Contribuție propie: -

Valoarea finanțarii: -

Alocare financiară: -

LANSARE PROGRAM: -


Actualizare: 12.02.2016

 Recomandari

  

 Stiri

 Stiri Utile

 Contact

 Mobil: +40(0)767.171.668
 Email: Office@addsor.ro

 Sediu Social

 Str. Calea Bucuresti, nr.143,
 Zona Electroputere Mall,
 Craiova, Dolj.

Facebook LinkedIn GooglePlus WordPress
Copyright © Addsor Consultanta Fonduri Nerambursabile