Informatii

Titlu pt. pagina principala, index

Finantari

Programul National Dezvoltare Rurala PNDR


PNDR - Programul Național de Dezvoltare Rurală


      Obiectivul general al PNDR este dezvoltarea spațiului rural din țara noastra, atât din punct de vedere agricol, cât și neagricol.

Măsurile și Axele prioritare anunțate pentru perioada 2014-2020, în sinteză:


Masura prioritară 4 - Investiții în active fizice

4.1. - Investiții în exploatații agricole

Beneficiari:

 • fermierii, cu excepția persoanelor fizice neautorizate
 • cooperative, grupuri de producători
 • dimensiunea exploatației agricole de minim 8000 SO

Finanțare nerambursabilă: 90-30%

Contribuție propie: 70-10%

Valoarea finanțarii:

Maxim 2.000.000 Euro/proiect

Alocare financiară: 205.776.952 Euro

LANSARE PROGRAM: 2015

 

4.1a. - Investiții în exploatațiile pomicole

Beneficiari:

 • fermierii, cu excepția persoanelor fizice neautorizate
 • cooperative, grupuri de producători

Finanțare nerambursabilă: 90-50%

Contribuție propie: 50-10%

Valoarea finanțarii:

Maxim 1.050.000 Euro/proiect

Alocare financiară: 70.586.064 Euro

LANSARE PROGRAM: 2015

 

4.2. - Sprijin pentru investiții în procesarea/marketingul produselor agricole

Beneficiari:

 • IMM-uri, întreprinderi mari
 • cooperative, grupuri de producători

Finanțare nerambursabilă: 70-40%

Contribuție propie: 60-30%

Valoarea finanțarii:

Maxim 2.500.000 Euro/proiect

Alocare financiară: 93.489.143 Euro

LANSARE PROGRAM: 2015

 

4.2a. - Sprijin pentru investiții în procesarea/marketingul produselor din sectorul pomicol

Beneficiari:

 • IMM-uri, întreprinderi mari
 • cooperative, grupuri de producători

Finanțare nerambursabilă: 70-40%

Contribuție propie: 60-30%

Valoarea finanțarii:

Maxim 1.500.000 Euro/proiect

Alocare financiară: 8.629.953 Euro

LANSARE PROGRAM: 2015

 

4.3.Irigații - Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole și silvice prin Irigații

Beneficiari:

 • organizații/federații ale utilizatorilor de apă

Finanțare nerambursabilă: 100%

Contribuție propie: -

Valoarea finanțarii:

Maxim 1.500.000 Euro/proiect

Alocare financiară: 218.000.000 Euro

LANSARE PROGRAM: 2015

 

4.3.Agricolă - Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole și silvice prin infrastructură agricolă

Beneficiari:

 • UAT-uri, asociații ale acestora

Finanțare nerambursabilă: 100%

Contribuție propie: -

Valoarea finanțarii:

Maxim 1.000.000 Euro/proiect

Alocare financiară: 25.000.000 Euro

LANSARE PROGRAM: 2015

 

4.3.Silvică - Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole și silvice prin infrastructură Silvică

Beneficiari:

 • persoane juridice, propietari de păduri, asociații ale acestora
 • UAT-uri, asociații ale acestora
 • administratorul fondului forestier al statului

Finanțare nerambursabilă: 100%

Contribuție propie: -

Valoarea finanțarii:

Maxim 1.500.000 Euro/proiect

Alocare financiară: -

LANSARE PROGRAM: 2016


Masura prioritară 6 - Dezvoltarea exploatațiilor și a întreprinderilor

6.1. - Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri

Beneficiari:

 • tinerii fermieri cu vârstă de până la 40 de ani
 • persoane juridice care au asociat sau acționar un tânăr fermier
 • dimensiunea exploatației agricole de între 12.000 - 50.000 SO

Finanțare nerambursabilă: 100%

Contribuție propie: -

Valoarea finanțarii:

Maxim 50.000 Euro/proiect

Alocare financiară: 111.209.889 Euro

LANSARE PROGRAM: 2015

 

6.2. - Sprijin pentru înfințarea de activități neagricole în zone rurale

Beneficiari:

 • fermierii, membrii unei gospodării
 • microintreprinderi si intreprinderi mici sturt-up-uri(noi)

Finanțare nerambursabilă: 100%

Contribuție propie: -

Valoarea finanțarii:

Maxim 70.000 Euro/proiect

Alocare financiară: 44.164.707 Euro

LANSARE PROGRAM: 2015

 

6.3. - Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici

Beneficiari:

 • fermierii cu o fermă mai veche de 10 ani
 • dimensiunea fermei între 8000 - 11.999 SO

Finanțare nerambursabilă: 100%

Contribuție propie: -

Valoarea finanțarii:

Maxim 15.000 Euro/proiect

Alocare financiară: 72.848.330 Euro

LANSARE PROGRAM: 2015

 

6.4. - Investiții în creerea și dezvoltarea de activități neagricole

Beneficiari:

 • fermierii și membrii unor gospodării care iși diversifică activitatea
 • microintreprinderi, întreprinderi mici start-up-uri/existente din mediul rural

Finanțare nerambursabilă: 90-70%

Contribuție propie: 30-10%

Valoarea finanțarii:

Maxim 200.000 Euro/proiect

Alocare financiară: 44.164.707 Euro

LANSARE PROGRAM: 2015


6.5. - Schema pentru micii fermieri

Beneficiari:

 • fermierii care au participat cel puțin un an la schema pentru micii fermieri și se angajează să transfere definitiv altui fermier exploatația

Finanțare nerambursabilă: 100%

Contribuție propie: -

Valoarea finanțarii:

Maxim 120% din pilonul I

Alocare financiară: -

LANSARE PROGRAM: 2015


Masura prioritară 7 - Servicii de bază și reînoirea satelor în zonele rurale

7.2. - Investiții în creerea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică

Beneficiari:

 • comunele și asociațiile acestora
 • ong-uri gradinițe și after-school-uri

Finanțare nerambursabilă: 100-80%

Contribuție propie: 20-0%

Valoarea finanțarii:

Maxim 4.000.000 Euro/proiect

Alocare financiară: 552.000.000 Euro

LANSARE PROGRAM: 2015

 

7.6. - Investiții asociate cu protejarea patrimoniului cultural

Beneficiari:

 • unități de cult
 • persoane juridice/ pfa-uri care dețin obicete de patrimoniu cultural
 • comunele
 • ong-uri

Finanțare nerambursabilă: 100-80%

Contribuție propie: 20-0%

Valoarea finanțarii:

Maxim 500.000 Euro/proiect

Alocare financiară: 97.000.000 Euro

LANSARE PROGRAM: 2015


Masura prioritară 8 - Investiții în dezvoltarea zonelor forestiere și ameliorarea viabilității pădurilor

8.1. - Împădurirea și creșterea de suprafețe împadurite

Beneficiari:

 • propietarii de terenuri agricole și neagricole
 • forme asociative ce dețin terenuri agricole

Finanțare nerambursabilă: -

Contribuție propie: -

Valoarea finanțarii:-

Maxim -

Alocare financiară: -

LANSARE PROGRAM: 2016


Masura prioritară 9. - Înfințarea grupurilor de producatori în sectorul agricol

Beneficiari:

 • grupuri de producători din rândul imm-uri-lor

Finanțare nerambursabilă: 100%

Contribuție propie: -

Valoarea finanțarii:-

Maxim 100.000 Euro/proiect/an

Alocare financiară: -

LANSARE PROGRAM: 2016


 Masura prioritară 19 - Dezvoltare locală LEADER

19.1. - Sprijin pregătitor pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare locală

Beneficiari:

 • parteneriate publice private și ale agențilo economici privați

Finanțare nerambursabilă: 100%

Contribuție propie: -

Valoarea finanțarii:-

Maxim 100.000 Euro/proiect

Alocare financiară: 2.400.000 Euro

LANSARE PROGRAM: 2015

 

19.2. - Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locala

Beneficiari:

 • entități juridice private/publice
 • gal-urile

Finanțare nerambursabilă: 100%

Contribuție propie: -

Valoarea finanțarii:-

Maxim 200.000 Euro/proiect

Alocare financiară: -

LANSARE PROGRAM: 2016


Actualizare: 09.02.2016

 Recomandari

  

 Stiri

 Stiri Utile

 Contact

 Mobil: +40(0)767.171.668
 Email: Office@addsor.ro

 Sediu Social

 Str. Calea Bucuresti, nr.143,
 Zona Electroputere Mall,
 Craiova, Dolj.

Facebook LinkedIn GooglePlus WordPress
Copyright © Addsor Consultanta Fonduri Nerambursabile